TRAVEL

การเดินทางจาก กรุงเทพฯ มาจังหวัดกระบี่

รถยนต์จาก กรุงเทพฯ

จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ผ่านจังหวัด เพชรบุรี – ประจวบคีรีขันธ์ – ชุมพร – ระนอง – พังงา – กระบี่ ระยะทาง 946 กิโลเมตร

จากกรุงเทพฯใช้ทางหลวงหมายเลข 4 ถึง จังหวัดชุมพร จากชุมพรใช้ทางหลวงหมายเลข 41 ผ่านอำเภอหลังสวน อำเภอไชยาจังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าอำเภอเวียงสระ ใช้ทางหลวงหมายเลข  4035 ถึงอำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่แล้ววกเข้าทางหลวงหมายเลข 4 อีกครั้งหนึ่ง ถึงจังหวัดกระบี่ ระยะทาง  814  กิโลเมตร

การเดินทางจาก กระบี่ มาอำเภอเกาะลันตา ( คอกวางบีช รีสอร์ท )

รถยนต์จาก กระบี่

ใช้ทางหลวงหมายเลข  4  ช่วงกระบี่ไปตรัง ผ่าน อำเภอ เหนือคลอง – อำเภอคลองท่อม ประมาณ กม.ที่  64  ถึงสามแยกห้วยน้ำขาวเลี้ยวขวา เข้าทางหลวงหมายเลข  4206  ไปทางบ้านหัวหิน ประมาณ  37  กม. จากนั้นข้ามแพขนานยนต์ ไปยังเกาะลันตาน้อย และจากเกาะลันตาน้อย ไปเกาะลันตาใหญ่ ตามลำดับ

เมื่อถึงเกาะลันตาใหญ่จะเจอสามแยก ตรงหน้าจะเป็น โรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านให้เลี้ยวซ้ายแล้วจะเห็นซอยข้างโรงเรียนให้เลี้ยว ขวาเข้ามาในซอยประมาณ 1.5 กม. ก็จะเจอป้าย คอกวางบีชแล้วให้เลี้ยวเข้ามาก็จะเจอ คอกวางบีช รีสอร์ท

หมายเหตุ
  • จากตัวเมืองกระบี่ ไปอำเภอเหนือคลอง  17  กิโลเมตร
  • จากตัวเมืองกระบี่ ไปอำเภอคลองท่อม  42  กิโลเมตร
  • จากตัวเมืองกระบี่ ไปอำเภอเกาะลันตา  103  กิโลเมตร
  • จากตัวเมืองกระบี่ ไปจังหวัดตรัง  141  กิโลเมตร
  • จากตัวเมืองกระบี่ ไปจังหวัดภูเก็ต  185  กิโลเมตร
  • จากตัวเมืองกระบี่ ไปจังหวัดพังงา  92  กิโลเมตร
Powered by MakeWebEasy.com